04.2005 Rauchtal-Zaglkar/Hochschwab

Bodenbauer – Rauchtal – Zaglkogel – Abfahrt Zaglkar – Anstieg G´ hacktes – Hochschwab Gipfel – Abfahrt Zaglkar

04.2005.zaglkar.1-2

04.2005.zaglkar.2-2

04.2005.zaglkar.3-2

04.2005.zaglkar.4-2

04.2005.zaglkar.5-2

04.2005.zaglkar.6-2

04.2005.zaglkar.7-2

04.2005.zaglkar.8-2

04.2005.zaglkar.9-2

04.2005.zaglkar.10-2

04.2005.zaglkar.11-2

04.2005.zaglkar.12-2

04.2005.zaglkar.13-2

von Franz Zeiler